środa, 20 marzec 2019 15:05

Gmina się zaludnia

Czy gmina Swarzędz przekroczyła już pułap 50. tysięcy mieszkańców? Wszystko wskazuje, że tak się stało, bo chociaż oficjalnie zameldowanych jest u nas 49.128 mieszkańców to kolejnych kilka tysięcy mieszka bez meldunku. W minionym roku urodziło się 623 małych swarzędzan, natomiast 358 mieszkańców gminy zmarło.

Nasza Gmina dynamicznie się rozrasta i zaludnia. W ciągu minionych 15 lat  nastąpił wzrost liczby mieszkańców o ok. 30%. Jest to widoczne najbardziej  w ostatnim czasie, kiedy każdy rok przynosi wzrost mieszkańców o około 1 tys. Dotyczy to głównie osób z pobytem stałym; spora jest też liczba osób, która tymczasowo zamieszkuje Swarzędz oraz grupa niezameldowanych mieszkańców, którą ocenia na około 2-3 tys. Jest też liczna - ok. 2-3 tysięczna – grupa mieszkańców narodowości ukraińskiej. 

Swarzędz traci mieszkańców

Nowi mieszkańcy przybywają jednak głównie do swarzędzkich sołectw, sam Swarzędz powoli, acz systematycznie się wyludnia. W latach 2012-2015r. liczba swarzędzan zmniejszyła się o ponad 350 osób. Być może część z nich wyemigrowała  na swarzędzką wieś. Podobny trend zaobserwować można w kolejnych latach. W 2015 roku Swarzędz liczył 30.077 mieszkańców, w 2016 roku 29.847 mieszkańców, w 2017 roku 29.678. W minionym roku liczba osób zamieszkujących Swarzędz zmniejszyła się o kolejne  316 mieszkańców.

Zalasewo coraz ludniejsze

Od kilku lat niektóre  sołectwa naszej gminy bardzo dynamicznie się rozrastają. Najbardziej zaludnioną wsią jest w tej chwili Zalasewo, które na koniec grudnia miało już 5.302 mieszkańców, czyli o 600 więcej niż przed rokiem. Napływ mieszkańców jest tak duży, że w ciągu ostatnich lat ludność tego sołectwa podwoiła się. Dodajmy do tego liczną grupę - co najmniej kilkuset – niezameldowanych. Sporą liczbę mieszkańców posiada także Gruszczyn  (w 2015 r. – 2,3 tys., obecnie ponad 2,6 tys.), Paczkowo (w 2015r. 1,6 tys., obecnie ponad 1,8 tys.), Jasin (w 2013r. 1,3 tys., obecnie 1,6 tys.). Wielu mieszkańców przybyło także do Rabowic, gdzie w ciągu trzech lat liczba tamtejszej ludności zwiększyła się prawie o 150% (z 278 osób w 2015 roku do 694 osób w 2018r.)

Ludność Swarzędza i sołectw w latach 2015-2018

miejscowość

       Rok 2015

      Rok 2016

      Rok 2017

     Rok 2018

Swarzędz

      30077

      29847

     29678

   29362

Bogucin

        1058

        1079

       1067

      1075

Garby

          474

          501

         574

        614

Gortatowo

          626

          679

         724

       774

Gruszczyn

        2395

        2495

       2590

     2660

Janikowo

          498

          494

         482

       491

Jasin

        1396

        1436

       1507

     1658

Karłowice

          383

          373

         367

       377

Katarzynki

            47

            58

           62

        60

Kobylnica

        1595

        1586

      1584

     1576

Kruszewnia

          469

          482

        483

      543

Łowęcin

          583

          564

        585

      596

Paczkowo

        1655

        1696

      1766

    1814

Puszczykowo Zaborze

            24

            23

          21

        24

Rabowice

          278

          370

        498

      694

Sarbinowo

          145

          155

        151

      153

Sokolniki Gwiazdowskie

          107

          113

        117

      115

Uzarzewo

          547

          542

        524

      526

Wierzenica

          350

          337

        326

      321

Wierzonka

          411

          407

        393

      393

Zalasewo

        3630

        4120

      4717

    5302

Łącznie

   46749

    47357

  48217

 49.128

W 2018 urodziło się 623 noworodków

Nasza gmina ma dodatni przyrost naturalny. Co roku w Swarzędzu i swarzędzkich sołectwach przychodzi na świat ok. 500-600 nowych obywateli. W 2015 roku odnotowano  516 urodzeń, w  2016 roku na świecie pojawiło się 640 nowych obywateli, a w 2017 roku odnotowano 635 urodzeń. W minionym roku  w gminie Swarzędz  urodziło się 623 dzieci: 307 chłopców i 316 dziewczynek.

Więcej zgonów wśród mężczyzn

Co roku umiera w naszej gminie 250-350  mieszkańców. W 2014 swarzędzki Urząd Stanu Cywilnego odnotował 336 zgonów, rok później, w 2015 roku - 268 zgonów, a w 2016 roku 321.  W 2017 roku zmarło w sumie 354  mieszkańców naszej gminy,  w tym 175 kobiet i 179 to mężczyzn. Natomiast w ciągu 12 miesięcy roku poprzedniego zmarło 358 osób zamieszkujących naszą gminę. Tradycyjnie więcej odnotowano zgonów wśród mężczyzn – 200, niż wśród kobiet – 158.

kk

fot. Gmina się zaludnia 

Źródła: Główny Urząd Statystyczny, Wydział Spraw Obywatelskich UMiG w Swarzędzu.

 

 

 

 

 

Skomentuj

Okladka-23-2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły