niedziela, 17 marzec 2019 11:06

Polska po swarzędzku

Miasto przygotowuje się do realizacji kolejnej strategicznej inwestycji drogowej w południowej części gminy – modernizacji ul. Polskiej i połączeniu jej z ul. Planetarną i Kórnicką.

Miasto kontynuuje prace nad rozbudową i modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w południowej części gminy. Po inwestycji realizowanej aktualnie przy ul. Transportowej, rozpoczynających się wkrótce pracach nad południowo-wschodnią obwodnicą Swarzędza, przychodzi powoli czas na kolejne strategiczne przedsięwzięcie w tym rejonie miasta. Jak dowiedzieliśmy się w ratuszu, przygotowana jest już pełna dokumentacja na gruntowną modernizację ul. Polskiej. Droga miałaby doczekać się nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i kanalizacją, ścieżki rowerowej, chodnika, a także oświetlenia. Ale nie tylko na jej istniejącym odcinku, bo miasto ma w planach poprowadzenie przebiegu tej ulicy od ul. Średzkiej, gdzie wybudowane zostałoby rondo, przez skrzyżowanie z ul. Kórnicką (zastąpi je rondo), aż do istniejącego ronda przy ul. Planetarnej. W ten sposób droga – obok wspomnianej ul. Transportowej i obwodnicy - stałaby się jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych na południu miasta, ułatwiającą podróżowanie, będąc jednocześnie poważną alternatywą dla ruchu tranzytowego. Co istotne, połączy ona dwie drogi o ponadlokalnym charakterze (Średzka i Kórnicka), a w tej części miasta takich połączeń po prostu brakuje: - Będzie to potężna inwestycja, którą należy wykonywać etapami. Na pewno jednak będziemy się starali pozyskać dofinansowanie na jej realizację. Koszty modernizacji i rozbudowy ul. Polskiej mogą wynieść nawet kilkanaście milionów zł., ponieważ mówimy w tym przypadku o sporym kawałku drogi. Na razie został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie tzw. ZRIDu, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – mówi nam wiceburmistrz Grzegorz Taterka, któremu podlegają miejskie inwestycje. - Gdy tylko otrzymamy zezwolenie, to wówczas rozpoczniemy przygotowania do ogłoszenia przetargu na I etap tego zadania – dodaje. Prace w I etapie rozpoczną się od ul. Planetarnej, w miejscu istniejącego ronda do ul. Kórnickiej. W kolejnych etapach inwestycji prace będą koncentrowały się na wybudowaniu przedłużenia od ul. Kórnickiej i dalej do istniejącej ul. Polskiej aż do jej połączenia z ul. Średzką, gdzie – jak już wspomnieliśmy – powstanie rondo. - Pełna dokumentacja na to zadanie znajduje się już w Starostwie Powiatowym, czekamy tylko na opinię instytucji w tej sprawie. Nie ukrywam jednak, że przedsięwzięcie będzie wiązało się z wykupami gruntów, dlatego też w tym roku będziemy płacili gigantyczne kwoty jeśli chodzi o odszkodowania i możliwości wejścia w teren – tłumaczy Grzegorz Taterka. Póki co, nie są znane dokładne terminy związane z realizacją inwestycji. Te, jak tłumaczy wiceburmistrz, zależą od środków finansowych, którymi w danym momencie będzie dysponowało miasto, także tymi, które uda się pozyskać z zewnątrz. Do tematu będziemy wracać w miarę pojawiania się nowych informacji.

mn

Polska foto 2

W tym miejscu miałby znajdować się dojazd z ul. Planetarnej – przez ul. Kórnicką - do ul. Polskiej i Średzkiej.

Skomentuj

Okladka-23-2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły