piątek, 02 luty 2018 21:26

Zrewitalizują centrum miasta za 200 mln zł.?

W naszej gminie ma szansę powstać Centrum Sztuki Meblarskiej, w ramach którego działałoby – pierwsze na świecie – muzeum meblarstwa. Trwają przymiarki do usytuowania takiego obiektu na terenach po dawnych Swarzędzkich Fabrykach Mebli w rejonie ul. Wrzesińskiej. Może on kosztować – budżet państwa - nawet 200 mln zł.

Strasząca od wielu lat nieruchomość po Swarzędzkich Fabrykach Mebli między ul. Wrzesińską a ul. Poznańską  może w końcu doczekać się porządnej rewitalizacji i to od razu na skalę światową. Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej miasto zaprezentowało ambitną koncepcję zagospodarowania tego blisko 4-hektarowego rejonu gminy poprzez wybudowanie w tym miejscu Centrum Sztuki Meblarskiej. Taki obiekt łączyłby w sobie kilka funkcji, stając się jednocześnie galerią mebla współczesnego, gildią meblarzy, w ramach której działałaby – wraz z internatem - dwuletnia szkoła czeladników stolarskich, trzyletnia szkoła mistrzów meblarstwa, trzyletnia akademia sztuki meblarskiej oraz – pierwsze na świecie – muzeum meblarstwa eksponujące nie tylko lokalną historię mebla, ale i trendy pojawiające się na przestrzeni wieków w Europie czy na świecie. Łączna powierzchnia zabudowy na tej działce w centrum miasta, która zostałaby wcześniej zakupiona od prywatnego właściciela, wyniosłaby ponad 10 tys. m2. - Plany rewitalizacyjne dla tego rejonu gminy zostały wywołane już przed rokiem, ale w momencie w którym dowiedzieliśmy się, że jest szansa na realizację takiego przedsięwzięcia zwolniliśmy prace nad planem, żeby rozpoznać jaka jest szansa na pozyskanie środków centralnych na tego typu pomysł. Posiadamy już stosowne dokumenty i opinie, żeby lobbować i rozmawiać w Warszawie na ten temat. Na bieżąco uzgadniamy tę kwestię w 4 ministerstwach – poinformował w trakcie spotkania burmistrz Marian Szkudlarek. A pieniądze z zewnątrz są bardzo ważne, bo samodzielnie Swarzędz nie byłby w stanie udźwignąć budowy takiej instytucji, która – jak wyliczają specjaliści – będzie kosztowała ok. 200 mln zł. Dlatego też Centrum Sztuki Meblarskiej miałoby być obiektem w całości sfinansowanym z budżetu państwa, a tym samym pełnić funkcję jednej z centralnych instytucji kulturalnych w Polsce. Koszty stworzenia kolekcji muzealnej liczącej – jak zakłada koncepcja obiektu – 3000 eksponatów mogą wynieść 28 mln zł., a koszty rocznego utrzymania instytucji ponad 20 mln zł. Jak jednak poinformowano, miałaby ona utrzymywać się częściowo samodzielnie - z dochodów własnych, opłat studenckich i uczniowskich oraz ze środków budżetu państwa: subwencji oświatowych oraz dotacji ministerialnych i organizatora: - Jeżeli taki obiekt miałby powstać, to tylko tutaj, przede wszystkim z uwagi na historyczność tego miejsca. Jest to miejsce, w którym zaczęła się sława polskiego Swarzędza po odzyskaniu niepodległości za sprawą przede wszystkim wielkiej fabryki mebli Antoniego Tabaki – mówił muzeolog i historyk sztuki dr hab. Zygmunt Kalinowski, który wspólnie z architektem Erykiem Sieińskim opracował koncepcję obiektu oraz zagospodarowania nieruchomości. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu, miasto zyskałoby na prestiżu posiadając instytucję o międzynarodowym charakterze, a sam kompleks byłby olbrzymią szansą na odbudowę upadającego rzemiosła. Jeśli budowa Centrum Sztuki Meblarskiej w naszej gminie zostanie zatwierdzona przez rząd, to instytucja powstanie w ciągu 6 najbliższych lat. mn

Muzeu 2 2muzeum 2
Tak działka po SFM wygląda obecnie... Źródło: Prezentacja przygotowana przez dr hab. Z. Kalinowskiego i Pracownię Architektoniczną E. Sieińskiego podczas ostatniej sesji RM.

muzeum główne 2
… A tak może wyglądać za kilka lat. Centrum Sztuki Meblarskiej między ul. Poznańską a Wrzesińską miałoby funkcjonować jako galeria mebla współczesnego, gildia meblarzy oraz – pierwsze na świecie – muzeum meblarstwa. Źródło: Prezentacja przygotowana przez dr hab. Z. Kalinowskiego i Pracownię Architektoniczną E. Sieińskiego podczas ostatniej sesji RM.

Skomentuj

Okladka-07_2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły