piątek, 01 wrzesień 2017 10:02

Swarzędz ma dość ryczących samolotów!

Mieszkańcy coraz częściej narzekają na ryk samolotowych silników... Mieszkańcy coraz częściej narzekają na ryk samolotowych silników...

Rośnie liczba swarzędzan narzekających na hałas powodowany samolotami akrobacyjnymi Aeroklubu Poznańskiego. A miasto ma wątpliwości czy lotnicy latają zgodnie z prawem i domaga się wyjaśnień. Ci zarzuty odpierają, apelując o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami.

 

Na hałaśliwe samoloty krążące w rejonie lotniska w Kobylnicy swarzędzanie narzekają od wielu lat. W tym roku jednak – jak wynika z docierających do nas informacji – działalność lotników daje się mieszkańcom we znaki bardziej niż do tej pory. Powód? Częstsze i dłuższe – ich zdaniem – loty akrobacyjne niż dotychczas, a co za tym idzie – bardziej uciążliwy hałas. O ile jednak jest on jeszcze do zniesienia w ciągu tygodnia, gdy wiele osób przebywa w pracy, o tyle w dni wolne od pracy stanowi coraz większy problem. Do tego stopnia, że i swarzędzanie popierający do tej pory działalność Aeroklubu Poznańskiego zaczęli się zastanawiać nad dalszym funkcjonowaniem lotniska w Kobylnicy, bo wiadomo, że wyprowadzka lotników ze Swarzędza do Kąkolewa pod Grodziskiem Wielkopolskim jest cały czas możliwa: - Również opowiadam się, tak jak pytani mieszkańcy gminy za pozostaniem lotniska, jednak w jego delikatniejszej formie (bez grupy „Żelazny”). Jednakże kilka ostatnich dni sprawiło, że pojawiły się wątpliwości. Nie dość, że po południu oraz w weekendy mamy „przyjemność" podziwiania, a raczej odsłuchiwania wyczynów grupy „Żelazny”, to od kilku dni od godziny 6 rano wysłuchujemy dźwięków jęczącego samolotu wyciągającego szybowce, który kręci nad naszą okolicą kółka. Zastanawiam się, czy jest to może sposób na zmęczenie mieszkańców, by opowiedzieli się za zmianą lokalizacji lotniska? Przecież można by rozpocząć działanie od godziny 7 czy 8 kiedy większość ludzi normalnie funkcjonuje. Może ktoś zareaguje i zmieni się polityka obsługi lotniska – czytamy w mailu od pana Karola Wojciechowskiego z Janikowa, który poprosił nas o – nomen omen – nagłośnienie tematu.

pic1

Burmistrz: pojawiły się wątpliwości
Jak się dowiedzieliśmy, podobne listy otrzymuje także swarzędzki Urząd Miasta i Gminy. Władze miasta wystosowały nawet pismo do Aeroklubu Poznańskiego w tej sprawie, domagając się wyjaśnień na temat organizowanych przez instytucję lotów, przekonując że ryk samolotowych silników utrudnia wypoczynek i komfort mieszkania i przebywania osób, zarówno w okolicach lotniska, jak i poza granicami gminy Swarzędz.: - Wobec złożonych w ostatnich dniach licznych skarg na hałas spowodowany lotami samolotów z lotniska w Kobylnicy, proszę o wyjaśnienie i informację powodów intensywnych i długotrwałych lotów, które stały się uciążliwe dla mieszkańców i osób przebywających w gminie Swarzędz – czytamy w udostępnionym nam dokumencie. Jak z niego wynika, ratusz ma też wątpliwości, czy loty odbywają się zgodnie z prawem. I powołuje się na nowe rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, które obowiązuje od 25 maja br.: - W zmienionym rozporządzeniu sprecyzowano zapis, że loty akrobacyjne nad osiedlem lub innym skupiskiem ludzi mogą być wykonywane wyłącznie w strefie lotów akrobacyjnych lub w strefie pokazu lotniczego. Dodatkowo należy wskazać na treść art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, zgodnie z którym zabrania się wykonywania przez statki powietrzne lotów próbnych, akrobacyjnych oraz organizowania pokazów lotniczych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności. Wobec powyższego, pojawiły się wątpliwości co do przestrzegania wyżej wskazanych regulacji prawnych, a także faktycznych powodów tak intensywnych lotów, szczególnie w czasie dni wolnych, tj. sobota, niedziela, ale również w piątek i poniedziałek – napisano w liście do Aeroklubu, pod którym podpisał się burmistrz Marian Szkudlarek.

Aeroklub: procedury zachowane
Lotnicy udostępnili nam swoją odpowiedź na pismo Urzędu Miasta i Gminy. Jak przekonują, wszystkie loty, niezależnie od ich typu, odbywają się zgodnie z przepisami i według przyjętych procedur: - W związku z pismem Pana Burmistrza z dnia 10 sierpnia 2017 r. dotyczącym skarg mieszkańców gminy Swarzędz na hałas spowodowany lotami samolotów grup akrobacyjnych z lotniska w Kobylnicy oraz obawami Pana Burmistrza, że piloci Aeroklubu Poznańskiego wykonując operacje lotnicze mogą nie przestrzegać przepisów prawa, pragnę poinformować, iż wszystkie operacje lotnicze prowadzone przez pilotów naszego Aeroklubu z lotniska Poznań/Kobylnica EPPK, także w ramach akrobacji samolotowej i szybowcowej wykonywane są zgodnie z przepisami lotniczymi oraz zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa lotniczego – czytamy w dokumencie parafowanym przez Piotra Haberlanda, dyrektora Aeroklubu Poznańskiego. Lotnicy zaapelowali też do władz miasta o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w tej sprawie: - Jednocześnie, celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości co do lotów oraz ich intensywności prosimy Pana Burmistrza o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami gminy Swarzędz. Chętnie udzielimy szerszych informacji na temat naszej działalności lotniczej oraz zasad wykonywania operacji lotniczych z lotniska Poznań/Kobylnica – deklarują piloci, sugerując że taka konferencja mogłaby się odbyć np. w przyszłym miesiącu. Przypomnijmy, że od kilku lat Aeroklub Poznański stara się o to, by swarzędzki samorząd zmienił w dokumentach planistycznych przeznaczenie lotniska na tereny aktywizacji gospodarczej. Dzięki temu lotnicy mogliby sprzedać nieruchomość zainteresowanemu nią inwestorowi i wyprowadzić się na lotnisko w Kąkolewie pod Grodziskiem Wielkopolskim, którego właścicielem są od tego roku. Ratusz nie chce jednak wywoływać uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia Ligowca dopóki nie zostanie spełniony jeden warunek – potencjalny nowy właściciel działki musi zadbać o odpowiednie rozwiązania komunikacyjne dla terenu, na którym zamierza prowadzić działalność, tak by była ona nieuciążliwa dla mieszkańców, a tranzyt nie zakorkował okolicy. Sprawa tej nieruchomości była omawiana podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej. W trakcie spotkania przedstawiciele Aeroklubu Poznańskiego do zmiany przeznaczenia terenu lotniska namawiali bezpośrednio radnych. Na razie bezskutecznie.

Mn

Skomentuj

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online
Castorama
Okladka-26-2018.jpg

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły