wtorek, 08 lipiec 2014 08:09

Ile zarabiają urzędnicy?

Znamy już stan majątkowy władz i urzędników swarzędzkiego magistratu. 30 kwietnia minął termin składania oświadczeń majątkowych, które kilka dni temu zostały (zgodnie z wymogiem ustawowym) udostępnione opinii publicznej, poprzez publikacje na stronie internetowej naszej gminy. Ile zarobili w ratuszu, ile udało im się zaoszczędzić w 2013r.?

Pensja burmistrza i jej zastępców

Burmistrz Anna Tomicka – jak wynika z oświadczenia majątkowego za 2013 rok, zgromadziła oszczędności w kwocie 83 tys. zł. (rok wcześniej deklarując oszczędności na poziomie 65 tys. zł.) Gospodyni gminy jest od kilku lat właścicielką domu o powierzchni 128,53 m2 i wartości ok. 400 tys. zł (własność). Pani burmistrz posiada też działkę, o powierzchni 1397m2 i wartości ok. 210. tys. zł. Szefowa swarzędzkiego magistratu w 2013r. zarobiła w swarzędzkim ratuszu 164,3 tys. zł. brutto (rok wcześniej o tysiąc zł. więcej – 165,5 tys. zł.) Z opublikowanego stanu majątkowego wynika, że szefowa magistratu jest posiadaczką samochodu marki VW Golf Plus 1,4 z 2011r. Anna Tomicka nie ma kredytu ani innych zobowiązać pieniężnych.

Adam Trawiński, pierwszy zastępca Anny Tomickiej zgromadził wyższe niż jego szefowa oszczędności. W upublicznionym oświadczeniu majątkowym zadeklarował bowiem kwotę 363,1 tys. zł. i 600 euro (rok wcześniej deklarował posiadanie oszczędności w wysokości 302 tys. zł., a dwa lata temu 270 tys. zł.). Pierwszy zastępca burmistrza jest współwłaścicielem domu o powierzchni 145,6m2 i wartości 140 tys. zł oraz 2 działek (1046m2 i 800m2), których wartość wycenia odpowiednio na 16.736 zł. i 10.400 zł. (brak aktualnej wyceny, stąd takie kwoty). Adam Trawiński jest także współwłaścicielem pawilonu handlowego o powierzchni 201m2. W 2013 roku Adam Trawiński zarobił w UMiG jako pierwszy zastępca 160,6 tys. zł. brutto, co netto daje kwotę 110,5 tys. zł. (rok wcześniej deklarował wynagrodzenie rzędu 158,4 tys. zł. brutto). To nie jedyne wynagrodzenie wiceburmistrza Adama Trawińskiego – w zarządzie Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej pełni funkcje zastępcy przewodniczącego i z tego tytułu otrzymał w 2013 roku wynagrodzenie rzędu 44,3 tys. zł. brutto, co daje kwotę 36,3 tys. netto. Przeliczając na miesiąc, funkcja w ZM GOAP to wynagrodzenie rzędu 3 tys. netto miesięcznie.

Agata Kubacka – drugi zastępca burmistrza, zajmująca się w ratuszu głównie sprawami edukacji, zdrowia i spraw społecznych - w swoim oświadczeniu za 2013r. deklaruje oszczędności w wysokości: 30 tys. zł., 3,5 tys. euro i 5,5 tys. dolarów. Pani wiceburmistrz jest posiadaczką domu o powierzchni 158m2 wraz z budynkiem gospodarczo – warsztatowym o wartości 128 tys. zł. (przynajmniej w świetle oświadczenia). Inne nieruchomości z oświadczenia majątkowego - 1374m2 – wartość 110 tys. zł. i ¼ udziału w nieruchomości o powierzchni 12 tys.m2. Przychody drugiej zastępczyni Anny Tomickiej w 2013 roku wyniosły 137 tys. brutto (rok wcześniej - 131. tys. zł. a dwa lata temu 124,5 tys. zł). Pani wiceburmistrz deklaruje brak zobowiązań pieniężnych.

Ile otrzymuje skarbnik i sekretarz?

Jak wygląda majątek skarbnika gminy, którego zadaniem jest troska o naszą miejską skarbonkę? Maciej Narłowski tradycyjnie – jak co roku - deklaruje brak posiadania oszczędności, nie ma ich ani w złotówkach, ani w walucie obcej. Jest za to współwłaścicielem domu o powierzchni 180 m2 i wartości – według oświadczenia – 250 tys. zł. oraz działki o powierzchni 794m, którą wycenia na 198 tys. zł. Jak wynika ze złożonego oświadczenia majątkowego skarbnik odbiera trzecią – co wielkości – pensję w swarzędzkim ratuszu. Większe wynagrodzenie w 2013r. miała tylko burmistrz A. Tomicka i wiceburmistrz A. Trawiński. Na koncie gminnego skarbnika, M. Narłowskiego z tytułu zatrudnienia w magistracie – znalazła się kwota 158,1 tys. zł. czyli wyższa niż rok wcześniej gdy skarbnik zarobił w magistracie 154,4 zł. brutto). Dodatkowo skarbnik gminy – jako emeryt - otrzymał w 2013r. ponad 46 tys. zł. emerytury oraz umowę zlecenie w kwocie 3,6 tys. zł. Maciej Narłowski ma Mitsubishi ASX z 2011r. Deklaruje zobowiązania finansowe: kredyt mieszkaniowy na kwotę 175.000 zł. (Polbank) oraz kredyt samochodowy na kwotę 75 tys., zł.

Skarbnik Gminy ma swojego zastępcą, a raczej zastępczynię. Karolina Dziekan zadeklarowała w swoim oświadczeniu majątkowym za 2013 rok oszczędności na poziomie 121,5 tys. zł ( rok wcześniej miała 97 tys. zł. oszczędności). W 2013 roku jako zastępczyni skarbnika Karolina Dziekan zarobiła 91,1 tys. zł., a więc kilka tysięcy więcej niż w 2012 roku, kiedy deklarowała kwotę 86,6 tys. zł. brutto. Zastępczyni M. Narłowskiego ma Opla Astrę II z 2009 roku. Nie ma domu ani mieszkania.

Robert Ostafiński – Bodler, sekretarz swarzędzkiego ratusza i koordynator ds. kontroli wewnętrznej nie deklaruje w oświadczeniu majątkowym żadnych oszczędności. Posiada dom o powierzchni 160 m2 o wartości ok. 580 tys. zł. oraz gospodarstwo rolne – o powierzchni 3 ha i wartości 20 tys. zł. (własność)

W 2013 r. uzyskał dochód w wysokości: 105,1 tys. zł. (ze stosunku pracy), 51,2 tys. zł. (z działalności wykonywanej osobiście) oraz 640 zł. (za prace autorskiej i inne). Rok wcześniej sekretarz podawał łączną kwotę z PIT 37 w wysokości - 143.576,50 zł. Robert Ostafiński - Bodler posiada 3 samochody: Chrysler z 2002r., Alfa Romeo z 2004r. oraz Renault Espace z 2007r. Ma też kredyt mieszkaniowy – do spłaty ok. 18,9 tys. zł.

Burmistrz i jego zastępcy oraz skarbnik Gminy to najlepiej opłacani – i najwyżsi „rangą” – urzędnicy naszego magistratu.

Ile zarobili dyrektorzy?

Dyrektor swarzędzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Renda otrzymała w 2013r. ponad 123.577 zł. brutto (umowa o pracę), w tym nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Pani dyrektor deklaruje 150 tys. zł. oszczędności (rok temu 20 tys.). Posiada dom o powierzchni 123m2 i wartości 450 tys. zł., samochód Suzuki Iquis z 2007r. oraz kredyt hipoteczny w kwocie ponad 330 tys. zł..

Dyrektorka Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji Mariola Józwiak zarobiła w 2013r. ponad 98,7 tys. zł. Szefowa Centrum ma 10 tys. zł., 1000 $ i 200 euro oszczędności oraz 110 – metrowy dom o wartości 300 tys. zł.

Szefowa Zakładu Gospodarki Komunalnej – Izabela Gruszczewska – Gonet w 2013r. otrzymała wynagrodzenie w wysokości ponad 97 tys. zł. (rok temu 86 tys. zł.). Dyrektorka „komunalki” deklaruje oszczędności na poziomie 10 tys. zł., 120 - metrowy dom o wartości 480 tys. zł. (współwłasność) oraz 44- metrowe mieszkanie o wartości 220 tys. zł. Jest też właścicielką działki budowlanej (o wartości 130 tys. zł.). Pani dyrektor ma Audi A6 z 2008 r., oraz dwa kredyty do spłacenia: hipoteczny na kwotę ponad 104 tys. CHF oraz gotówkowy w wysokości ponad 36 tys. zł.

Filip Przepióra, dyrektor Ośrodka Kultury deklaruje oszczędności na poziomie 1,3 tys. zł. Posiada ¼ domu o powierzchni 79,53 m2 , ¼ gruntu o powierzchni 1178m2 i 1/3 4ha gospodarstwa (nieruchomości to spadek). W 2013r. zarobił jako 61,1 tys. zł. (rok wcześniej 58.167,61 zł.). Posiada Opla Astrę z 2004r. oraz kredyt konsumpcyjny na 5 lat.

Z kolei Bolesława Nawrocka, pełniąca obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej w 2013 roku otrzymała ze stosunku pracy 60,3 tys. zł. (rok wcześniej 54.483 zł.), a Henryka Maciejewska, dyrektorka Żłobka Maciuś wykazała w oświadczeniu łączny dochód za 2013r. w wysokości 79,9 tys. zł.

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Grażyna Kurkowiak – Socha otrzymała w 2013r. wynagrodzenie w wysokości 109,4 tys. zł. (w tym nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy) brutto. Różnie kształtują się pensje kierowników referatów: Danuta Andrzejczak - kierownik Referatu Spraw Obywatelskich zarobiła 84 tys. zł., kierownik Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Joanna Sonnak otrzymała w 2013r. wynagrodzenie rzędu 71 tys. zł. natomiast Arleta Maćkowiak, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych otrzymała w 2013r. w UMiG wynagrodzenie w wysokości 82,9 tys. zł.

Pensje w szkołach, przedszkolach i gimnazjach

Oświadczenia majątkowe muszą też rokrocznie składać dyrektorzy placówek oświatowych – szkół i przedszkoli – z terenu naszej gminy. W świetle zeznań majątkowych za 2013 dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów otrzymali wynagrodzenia ze stosunku pracy w następującej wysokości: Ewa Idziak (Szkoła Podstawowa w Wierzonce) – 83,8 tys. zł. brutto (rok wcześniej 74.674,82 zł)., Anna Bestyńska (Szkoła Podstawowa w Kobylnicy) – 63,1 tys. zł. brutto, Elżbieta Nawrocka (Szkoła Podstawowa nr 1) – 85,8 tys. zł. (oraz 2,2 tys. – ZS nr 1

I 400 zł. UMiG – Komisja Oświaty), Elżbieta Wieczorek (Szkoła Podstawowa nr 4) – 89 tys. zł. zł, Danuta Czosnowska (Szkoła Podstawowa nr 5) – 82,2 tys. zł., Małgorzata Szomek (Zespół Szkół w Paczkowie) – 86,7 tys. zł., (rok wcześniej 81.907,31 zł), Waldemar Biskupski (Gimnazjum nr 3) wykazał łączny swój dochód (z PIT 37) w wysokości 92,7 tys. zł. (to kwota nie tylko z umowy o pracę), Marlena Adolp (Gimnazjum nr 2) – 81,2 tys. zł.. (oraz świadczenie urlopowe w wysokości 1,2 tys. zł.) zł., Wojciech Szulc (Gimnazjum w Zalasewie) - 80,5 tys. zł. i 1,4 zł. (umowa zlecenie OKE).

Swoje majątki musiały także ujawnić szefowe swarzędzkich przedszkoli. I tak Danuta Makowiak, dyrektorka Przedszkola nr 1 zarobiła w 2013 roku 77,9 tys. zł. (rok wcześniej deklarowała 69.149,75 zł.), Małgorzata Ćmakowska, dyrektorka „Misia Uszatka” pobrała w minionym roku pensję w wysokości 78,1 tys. zł. (rok wcześniej 65.864,62 zł.), Honorata Junikowska, szefowa Przedszkola nr 3 na Kórnickiej zarobiła z tytułu stosunku pracy 67,9 tys. zł. brutto (w 2012 - 66.265,88 zł. brutto), Małgorzata Purol dyrektor „Bajkowego Świata na Mielżyńskiego 96,4 tys. zł., a Renata Lekowska, szefowa „Zielonej Półnutki” zarobiła z tytułu zatrudnienia 68,8 tys. zł.. Jak podaje z kolei w swoim oświadczeniu Jolanta Kubacka, dyrektorka Przedszkola w Kobylnicy otrzymała w 2013 roku wynagrodzenie z umowy o pracę na poziomie 74,4 tys. zł. (w 2012 - 67.164,99 zł).

Pozostałe oświadczenia pracowników samorządowych można znaleźć na oficjalnej stronie naszej gminy: www.swarzedz.pl.

Oświadczenia majątkowe corocznie wzbudzają określone kontrowersje. Urzędnicy i samorządowcy nie lubią być prześwietlani, nie przepadają za publikacją ich stanów majątkowych i tym samym upublicznianiem majątku szerszej społeczności. Majątku nie rzadko wypracowanego przez lata. Mieszkańcy, wyborcy maja jednak pełne prawo do takiej wiedzy. Czy się to komuś podoba czy nie.

Inna rzecz, że samorządowcy często unikają podawania faktycznych, realnych wartości swoich domów, mieszkań, czy działek, zaniżając ich wartość do kwot sprzed lat, lub zasłaniając się brakiem aktualnej wyceny. Stąd mamy często „perełki” w oświadczeniach.

Katarzyna Taterka

 

 

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy

164,3 tys. zł. brutto

Adam Trawiński

I zastępca Burmistrza

160,6 tys. brutto (UMiG)

+44,3 tys. zł. brutto (ZM GOAP)

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza

137,1 tys. zł. brutto

 

Maciej Narłowski

Skarbnik Gminy

158,1 tys. zł. brutto

Skomentuj

Okladka-23-2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły