środa, 29 maj 2019 08:51

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania Fot. Tomasz Rybarczyk, Maciej Woliński

Podczas  majowej sesji samorządu – 20 głosami „za” przy jednym wstrzymującym się - Rada Miejska zagłosowała za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. W tym roku w Swarzędzu po raz pierwszy natomiast głosowano nad wotum zaufania dla gospodarza miasta.

Podczas tegorocznej sesji absolutoryjnej, która odbyła się w Ośrodku Kultury głosowanie nad absolutorium poprzedziły – jak zwykle – określone i dość żmudne procedury: odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r., przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na ten temat, a także opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz samorządowej Komisji Rewizyjnej. Nowością jednak w tym roku było przedstawienie przez burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie terytorialnym, raportu o stanie miasta i gminy Swarzędz. Dość powiedzieć, że nasza gmina przedstawiła ten dokument jako jedna z pierwszych miejscowości w skali kraju. W krótkim wystąpieniu gospodarz miasta zaprezentował najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje (wśród których znalazła się m.in. budowa deptaka na os. Kościuszkowców, modernizacja alei nad Jeziorem Swarzędzkim, budowa węzłów przesiadkowych w Kobylnicy i Swarzędzu, przebudowa ul. Transportowej, uruchomienie Centrum Historii i Sztuki, zagospodarowanie Wzgórza Cieszkowskiego w Wierzenicy, czy budowa kładki nad drogą krajową w ciągu ul. Kórnickiej), mówiąc też m.in. o dobrej kondycji miejskich finansów, realizowanych zadaniach związanych z kanalizacją, planowaniem przestrzennym, infrastrukturą komunalną i drogową, ochroną środowiska, a także o oświacie, która rokrocznie stanowi najważniejszy punkt w swarzędzkim budżecie. Po prezentacji miała miejsce dyskusja nad raportem, w trakcie której swoje zastrzeżenia zgłosiła radna Anna Tomicka, zwracając uwagę na problemy komunikacyjne gminy: - Mieszkańcy miasta mają ogromne problemy z poruszaniem się. Od 2014 r. czekamy na realizację bezkolizyjnych przejazdów. Przyobiecywał pan wykonanie przejazdów w Kobylnicy, Paczkowie, czy przy ul. Tabaki w Swarzędzu. Infrastruktura tej gminy nie idzie w parze z jej rozwojem. Jeśli nadal będziemy się rozwijać w takim tempie, to nigdy nie dogonimy oczekiwań naszych mieszkańców - mówiła była burmistrz Swarzędza, zwracając się do obecnego gospodarza miasta. Do zarzutów, w imieniu burmistrza, postanowił jednak odnieść się jego zastępca: - Budowa takich przejazdów nie jest prostą rzeczą i nie wystarczy pół roku, żeby przygotować całą dokumentację i do tego jeszcze zmusić innych, żeby ją zaakceptowali i wyłożyli część środków na wykonanie inwestycji. Przejazdy np. w Kobylnicy i Paczkowie leżą na drogach zarządzanych przez powiat, natomiast okoliczne tereny należą do kolei. Gdy tylko pojawiło się stanowisko PKP, że jest w stanie finansować obiekty mostowe i będzie rozpatrywać wnioski w tej sprawie, natychmiast wspólnie z powiatem przygotowaliśmy dwie duże i kosztowne koncepcje wykonania takich bezkolizyjnych przejazdów – wyjaśniał wiceburmistrz Grzegorz Taterka. - Niestety, żadna z nich nie otrzymała dofinansowania zewnętrznego w pierwszym „rozdaniu”. Najbliżej otrzymania dofinansowania jest w tej chwili Kobylnica, która znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Wykorzystujemy w tej kwestii wszystkie możliwe ścieżki, prowadzone są cykliczne spotkania z władzami województwa, posłami, Zarządem Dróg Powiatowych, czy koleją. Podobnie rzecz ma się względem przejazdu w ul. Tabaki. Przygotowaliśmy dwie koncepcje, okazało się jednak, że cały obiekt musi być zlokalizowany pod tzw. rozjezdniami. Pracuje nad tym specjalna komisja. Uzgodnienia trwają, ale rozmowy z koleją, jak wiemy, nie należą do łatwych. W najbliższym czasie mamy jednak zaplanowane kolejne – dodawał zastępca szefa UMiG. Po dość długiej wymianie zdań na temat strategicznych swarzędzkich inwestycji radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania (19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się). Podobnym wynikiem zakończyło się również najważniejsze tego dnia głosowanie - nad uchwałą absolutoryjną. „Za” udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 20 samorządowców przy 1 głosie wstrzymującym się. Tuż po nim przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura pogratulowała w imieniu radnych burmistrzowi, wręczając gospodarzowi gminy kwiaty i dziękując za dobrą współpracę nad ubiegłorocznym budżetem.

Mn

absolutorium 2

Skomentuj

Okladka-24_2009.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły