czwartek, 06 grudzień 2018 14:32

Swarzędz wyda 285 milionów!

- Będzie to nadal budżet prospołeczny i proinwestycyjny – tak burmistrz Marian Szkudlarek ocenia projekt budżetu miasta na 2019 r. W miniony piątek dokument został przekazany radnym, którzy przez najbliższe tygodnie mają zdecydować o jego ostatecznym kształcie.

W miniony piątek w Ośrodku Kultury, podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej, gospodarze ratusza zaprezentowali radnym – pierwszy w nowej kadencji samorządu – projekt budżetu na rok 2019 wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036. Już wiadomo, że będzie to budżet rekordowy, bo Swarzędz będzie miał do wydania w przyszłym roku aż 285 mln zł przy dochodach na poziomie 274 mln zł. Nigdy wcześniej gmina nie dysponowała takimi środkami. Finansiści magistratu mówią wprost o dobrej koniunkturze. Pozwala to m.in. utrzymywać podatki na niezmienionym lub najniższym poziomie: - Budżet roku 2019 będzie budżetem rekordowym pod względem dochodów oraz wydatków.
Dochody budżetu planowane są na poziomie ponad 274 mln zł. Największy udział, ponad 34%, wykazują podatki budżetu państwa - PIT i CIT. Dobra koniunktura na rynku przekłada się na ich wzrost, ponad 17% w stosunku do roku obecnego. Kolejną największą grupą wśród dochodów, to podatki i opłaty lokalne, stanowiące 25% ogółu dochodów, przy zachowaniu niezmiennego poziomu stawek w podatkach lokalnych oraz utrzymywaniu najniższego poziomu podatku od środków transportowych –
wylicza Karolina Dziekan, skarbnik gminy. Z kolei burmistrz Marian Szkudlarek uważa, że budżet na 2019 r. będzie – tak jak te w minionych latach – odpowiadał potrzebom społeczeństwa oraz sprzyjał przedsięwzięciom inwestycyjnym:- Będzie to nadal budżet prospołeczny i proinwestycyjny, z nastawieniem na rozwój inwestycji drogowych, usprawniających komunikację na terenie gminy, jak i rozwój w zakresie oświaty i polityki społecznej, na którą corocznie przeznacza się znaczące środki – mówi gospodarz Swarzędza. Tradycyjnie najwięcej środków budżetowych, bo ponad 95 mln zł., pochłonie wspomniana oświata. To ponad 1/3 całego budżetu. Władze miasta jednak nie ukrywają, że sprawy związane z edukacją stanowią jeden z priorytetów samorządu. Niebagatelne wydatki przewidywane są również na komunikację zbiorową oraz utrzymywanie dróg (ok. 55 mln zł), co związane jest dodatkowo z planowaną na przyszły rok integracją z komunikacją poznańską oraz rozbudową systemu bezpłatnych przejazdów autobusowych. Spore środki zostaną w 2019 r. zainwestowane również w politykę społeczną i zdrowotną (50 mln zł) oraz w sport i kulturę (19,9 mln zł). Z kolei ok. 36,5 mln zł pochłonie administracja, a nieco ponad 26 mln gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 62 mln zł natomiast miasto przeznaczy w przyszłym roku na inwestycje: - Są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Największe nakłady inwestycyjne planowane są w zakresie budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. W perspektywie zadań wieloletnich istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego południowe tereny gminy z północnymi, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu – tłumaczy gospodarz Swarzędza, podkreślając że gmina będzie jednocześnie kontynuowała realizację zadań w zakresie niskoemisyjnej mobilności miejskiej poprzez modernizację bazy transportowej, zakup 7 nowych autobusów hybrydowych oraz budowę węzła przesiadkowego w Paczkowie. Na całe to kompleksowe przedsięwzięcie miasto, przypomnijmy, otrzymało dofinansowanie unijne w kwocie prawie 14 mln zł. W 2019 r. będzie to najdroższa swarzędzka inwestycja, kosztująca ok. 23, 5 mln zł.
Rok 2019 będzie także kolejnym rokiem, w którym Swarzędz będzie rozbudowywał bądź przebudowywał swoją bazę oświatową. Ale nie tylko: - Zaplanowano rozbudowę dwóch szkół podstawowych na terenie gminy, tj. Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu oraz Szkoła Podstawowa w Wierzonce. Planuje się również budowę nowego budynku komunalnego, co pozwoli na stopniowe rozwiązanie problemów lokalowych. Zaplanowano również środki finansowe na adaptację budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – wylicza z kolei Karolina Dziekan. Jak wynika z przedstawionego projektu budżetu, miasto zamierza też kontynuować prace w ramach Związku Gminnego „Puszcza Zielonka”, rozbudowując sieci kanalizacyjne na terenie gminy. W przyszłorocznym budżecie zagwarantowano ponad 11,5 mln zł na wykonanie dodatkowych przyłączy, które nie zostały ujęte w projektach wykonywanych przez związek w ramach V i VI etapu inwestycji.

mn

Skomentuj

Okladka-17_2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły