poniedziałek, 27 listopad 2017 21:05

Prawie 254 miliony do wydania!

Prospołeczny i proinwestycyjny – tak burmistrz Marian Szkudlarek ocenia projekt przyszłorocznego budżetu miasta. W minioną środę dokument został przekazany radnym, którzy przez najbliższe tygodnie mają zdecydować o jego ostatecznym kształcie.

 

Tydzień temu, podczas spotkania w Ośrodku Kultury, gospodarze ratusza zaprezentowali radnym projekt budżetu na rok 2018 wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017 – 2036. Już wiadomo, że będzie to budżet rekordowy, bo Swarzędz będzie miał do wydania w przyszłym roku aż 254 mln zł przy dochodach na poziomie 243 mln zł. Nigdy wcześniej gmina nie dysponowała takimi środkami. A to oznacza, że więcej pieniędzy niż w tym roku przeznaczy również na inwestycje: - Budżet roku 2018 jest budżetem prospołecznym i proinwestycyjnym, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadal duży nacisk kładziemy na to, żeby nie uwzględniać w budżecie żadnych podwyżek podatków, bo przypomnę, że w międzyczasie obniżyliśmy podatek od środków transportowych oraz podatek rolny, natomiast od stycznia zniesiona zostanie opłata za psa. To, co dziś prezentujemy stanowi wyjście do budżetu, który w trakcie przyszłego roku będziemy kilkakrotnie modyfikować – powiedział tuż na wstępie burmistrz Marian Szkudlarek. I jak podkreślił, przyszłoroczny budżet będzie dysponował większymi środkami na inwestycje niż obecny: - W tym projekcie mamy zaplanowany wyższy poziom inwestycji niż w budżecie tegorocznym. Uchwalając budżet na ten rok zaczynaliśmy inwestycjami na poziomie 46 mln, a w tej chwili po otrzymaniu środków zewnętrznych realizujemy budżet inwestycyjny na poziomie prawie 70 mln. Teraz z kolei wychodzimy od budżetu inwestycyjnego na poziomie powyżej 51 mln i jestem pewien, że podobnie jak w tym roku będziemy realizować budżet inwestycyjny wynoszący ok. 70 mln. - wyliczył gospodarz miasta, podkreślając że w 2018 r. miasto położy większy niż dotychczas nacisk na inwestycje drogowe i transportowe. - Nie mamy na przyszły rok zaplanowanej budowy szkół, w związku z czym wszystkie środki przeznaczamy na cele związane z komunikacją – dodał. Najwięcej pieniędzy pochłonie jednak – tradycyjnie – oświata: - Stanowi ona jeden z priorytetów tej kadencji samorządu. Są to duże środki, bo stanowiące 1/3 budżetu miasta. To jednak dobrze zainwestowane pieniądze i myślę, że nie ma drugiej tak dużej gminy, która przeznacza na edukację tak duże środki – ocenił M. Szkudlarek.
Dlatego w budżecie, jak zaznaczył, znajdą się dodatkowo pieniądze na opracowanie projektów przebudowy dwóch kolejnych szkół: w Wierzonce i przy ul. Polnej w Swarzędzu, a ich przebudowa rozpocznie się najprawdopodobniej w 2019 r. Natomiast najwięcej – spośród inwestycji – wydamy w przyszłym roku na tzw. rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz (9 mln zł.), budowę ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy (4 mln zł.), przebudowę i modernizację ulic w Gruszczynie (3,7 mln zł.), przebudowę i modernizację ulic w Janikowie (2 mln zł.), przebudowę i modernizację ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (2 mln zł.), przebudowę ulic w Wierzenicy (2,3 mln zł), budowę kładki nad drogą krajową nr 92 (2,4 mln zł.), przebudowę i modernizację ulic w Zalasewie i Garbach (2,5 mln zł.), budowę Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (2 mln zł.), czy na IV etap kanalizacji w ramach „Puszczy Zielonka” (2,4 mln zł.). W 2018 r. rozpocznie się też kilka ważnych i wieloletnich przedsięwzięć, m.in. budowa tzw. wschodniej obwodnicy Swarzędza, kontynuowane też będą intensywne prace projektowe zmierzające do budowy tunelu pod torami w rejonie ul. Tabaki.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018 i najbliższe lata  publikujemy obok.

Zadania inwestycyjne w latach 2018-2022
- Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz, 220 tys. zł. – 2018r., 100 tys. zł. – 2019r.

-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie – 150 tys. zł. – 2019r., 150 tys. zł. – 2020r.

-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie – 300 tys. zł. – 2019 r., 300 tys. zł. – 2020r.

-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Swarzędz – 100 tys. zł. – 2019r., 100 tys. zł. – 2020r., 200 tys. zł. – 2021r.

- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Swarzędz – 150 tys. zł. – 2018r., 100 tys. zł. – 2020r., 100 tys. zł. – 2021r.

-Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej – 370 tys. zł. – 2018r.

- Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (ZWP Paczkowo – P&R, B&R, ul. Średzka - Paczkowo ul. Transportowa, rondo - Garby - Zalasewo, baza transportowa – Garby) – 9 mln zł. – 2018r., 7,4 mln zł. – 2019r., 5,5 mln zł. – 2020r.

-Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – 400 tys. zł. – 2018r., 200 tys. zł. – 2019r., 200 tys. zł. – 2020r.

-Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie m. i gm. Swarzędz – 4 mln zł. – 2019r., 500 tys. zł. – 2019r., 500 tys. zł. – 2020r., 500 tys. zł. – 2021r.

-Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie -  400 tys. zł. – 2018r., 1 mln zł. – 2019r., 500 tys. zł. – 2021r.

- Przebudowa nawierzchni ulic w Gruszczynie – 3,7 mln zł. – 2018r., 1,5 mln zł. – 2019r., 1,5 mln zł. – 2020r., 1 mln zł. – 2021r.

- Przebudowa nawierzchni ulic w Janikowie – 2  mln zł. – 2018r., 1,5 mln zł.- 2019r., 500 tys. zł. – 2020r., 500 tys. zł – 2021r.

- Przebudowa nawierzchni ulic w Jasinie -  100 tys. zł. – 2018r., 300 tys. zł. – 2019r., 700 tys. zł. – 2020r., 1 mln zł. – 2021r.

- Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz Pszennej w Łowęcinie – 400 tys. zł. – 2018r., 700 tys. zł. – 2019r., 1 mln zł. – 2020r., 1 mln zł. – 2021r.

- Przebudowa  ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) – 1 mln zł. – 2018r., 1,5 mln zł. – 2019r., 1 mln zł. – 2021r.

- Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – 100 tys. zł. – 2018r., 500 tys. zł. – 2019r., 1,5 mln zł. – 2020r.

-Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich – 2 mln zł. – 2018r., 500 tys. zł. – 2019r., 500 tys. zł. – 2020r.

-Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – 150 tys. zł – 2018r., 300 tys. zł. – 2019r., 300 tys. zł. – 2020r., 1 mln zł. – 2020r.

- Przebudowa ulic w Wierzenicy -2,3 mln zł. – 2018r., 200 tys. zł. – 2019r.

- Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy:
Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) – 2,5 mln zł. – 2018r., 1 mln zł.  – 2019r., 1 mln zł. – 2020r., 1 mln zł. – 2021r.

- Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górkow, Cybińska) – 1 mln zł. – 2018r., 1 mln zł. – 2019r., 1 mln zł. -2020r.,  1 mln zł. – 2021r., 4 mln zł. – 2022r.

- Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu – 250 tys. zł. – 2018r.

- Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza
w Swarzędzu – 700 tys. zł. – 2019r.

-Budowa obwodnicy Swarzędza – 1,5 mln zł. -2018r., 2,5 mln zł. – 2019r., 5 mln zł. – 2020r., 2 mln zł. – 2021r.

- Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu – 155 tys. zł. – 2018r., 2 mln zł. – 2019r., 5 mln zł. – 2020r., 3 mln zł. – 2021r.

- Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą – 500 tys. zł. – 2018r., 500 tys. zł. – 2019r., 1 mln zł. – 2020r., 2 mln zł. – 2021r.

- Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 – 500 tys. zł. – 2018r., 2 mln zł. – 2019r., 1 mln zł. – 2020r.

- Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92 – 2,4 mln zł. – 2018r.

-Budowa domów komunalnych – 500 tys. zł. -2018r., 1 mln zł. – 2019r.

-Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – 150 tys. zł. – 2018r., 150 tys. zł – 2019r., 150 tys. zł. – 2020r.

-Modernizacja budynku ratusza – 25 tys. zł. – 2018r., 250 tys. zł. – 2019r.

-Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki – 2 mln zł. -  2018r.

-Adaptacja i wyposażenie budynku po SP w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – 50 tys. zł. – 2018r., 500 tys. zł. – 2019r., 500 tys. zł. – 2020r.

-Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19 – 400 tys. zł. – 2018r.

-Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych – 1,4 mln zł. – 2018r., 800 tys. zł. – 2019r.

-Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu – 150 tys. zł.-2018r., 3 mln zł. – 2019r., 3 mln zł. – 2020r.

-Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce – 75 tys. zł. – 2018r., 75 tys. zł. – 2019r., 3 mln zł. – 2020r., 3 mln zł. – 2021r.

-Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) – 900 tys. zł. – 2018r., 700 tys. zł. – 2019r., 700 tys. zł. – 2020r.

-Budowa i modernizacja oświetlenia ulic – 300 tys. zł. – 2018r., 300 tys. zł. – 2019r., 300 tys. zł. -2020r., 300 tys. zł. – 2021r.

-Modernizacja Cmentarza Komunalnego – 200 tys. zł. w 208 i 200 tys. zł. w 2019r.

-Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie -200 tys. zł. -2018r.

- Modernizacja kompleksu sportowego  przy ul. św. Marcin – 950 tys. zł. – 2018r., 500 tys. zł. – 2019r., 500 tys. zł. – 2020r., 500 tys. zł. – 2021r., 500 tys. zł. – 2022r.

-Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy – 450 tys. zł. -2018r.

-Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu -125 tys. zł. -2018r.

-Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic
– etap IV – 2,3 mln zł. – 2018r. i 1,6 mln zł. – 2019r.

-Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic
– etap V – 1,7 mln zł. – 2018r., 3,3 mln zł. – 2019r., 931 tys. zł. – 2020r.

- Inwestycje budżetu obywatelskiego w 2018r. : Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki – 1 mln zł., Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) – 100 tys. zł., Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dzieci  na os. Mielżyńskiego – 100 tys. zł., Sucha nogą przez wieś (Kobylnica, projekt – 100 tys. zł., Odtworzenie drogi publicznej wraz z chodnikiem (Wierzonka) – 50 tys. zł., Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (projekt) – 50 tys. zł., Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo, projekt) – 50 tys. zł., Strefa relaksu dla seniorów – 50 tys. zł.

kt, mn

Skomentuj

Okladka-45_2018.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły