środa, 29 marzec 2017 21:05

Trzy ronda na Cieszkowskiego?

 Koncepcja przebudowy ul. Cieszkowskiego zakłada m.in. budowę ronda przy tzw. wielkim krześle. Koncepcja przebudowy ul. Cieszkowskiego zakłada m.in. budowę ronda przy tzw. wielkim krześle.

 O tym, że na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego i Cmentarnej planowana jest budowa ronda pisaliśmy już na naszych łamach kilkakrotnie. Okazuje się jednak, że wzdłuż tej drogi mają szansę pojawić się także dwa kolejne tego typu obiekty: na jej skrzyżowaniach z ul. Wrzesińską oraz z ul. Grudzińskiego.

Ulica Cieszkowskiego w Swarzędzu jest najbardziej obciążoną drogą w całym Powiecie Poznańskim. Średniodobowe natężenie ruchu wynosi na niej - według pomiarów przeprowadzonych w 2015 r. - 23731 pojazdów na dobę. Tyle mniej więcej samochodów przejeżdża łącznie przez 10 skrzyżowań rozlokowanych na blisko 2-kilometrowej arterii, przez liczne wyjazdy z bocznych ulic, a także z marketów w sile zgromadzonych w tej części miasta. Nic zatem dziwnego, że i w statystykach policyjnych droga ta figuruje jako jedno z tych miejsc w naszej gminie, w których do zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej. Nad poprawą bezpieczeństwa użytkowników ul. Cieszkowskiego, jak już informowaliśmy, trwają jednak prace. W ubiegłym roku, na wniosek Urzędu Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, które jest zarządcą ulicy zleciło opracowanie koncepcji dotyczącej jej gruntownej modernizacji na odcinku od ul. Wrzesińskiej do ronda Leszka Grajka. W jej ramach, o czym także w międzyczasie informowaliśmy, miałoby dojść m.in. do przebudowy kolizyjnego skrzyżowania tej drogi z ul. Cmentarną i budowy w tym miejscu ronda. Ale nie tylko, bo koncepcja zakłada również budowę dwóch innych rond w tym ciągu komunikacyjnym: - Koncepcja jest już gotowa, aktualnie trwają analizy pod kątem możliwości przebudowy tej ulicy. Dokument zawiera propozycję wzniesienia trzech rond w ciągu ul. Cieszkowskiego: przy skrzyżowaniach z ul. Wrzesińską, ul. Grudzińskiego oraz ul. Cmentarną. Biuro projektowe, które koncepcję przygotowało musi jednak sprawdzić, czy te inwestycje nie wpłyną na ograniczenie przepustowości przejazdu pojazdów w tej części miasta, a także czy poprawią bezpieczeństwo użytkowników ul. Cieszkowskiego, gdyż głównym celem przedmiotowej koncepcji była poprawa bezpieczeństwa. Badania będą prowadzone jeszcze w tym roku. To warunek całej koncepcji – relacjonuje Bartłomiej Majchrzak, kierownik Wydziału Inwestycji w swarzędzkim magistracie. I jak dodaje, jeśli dojdzie do przebudowy ul. Cieszkowskiego, to przedsięwzięcie – ze względu na ogrom zaplanowanych prac - będzie wykonywane etapami. W jego ramach, obok wspomnianych rond, które miałyby szansę rozładować tworzące się tutaj korki, na drodze pojawiłyby się też specjalne przejścia dla pieszych z wysepkami, przeorganizowane zostałyby też pasy ruchu i wyjazdy z bocznych ulic. Aktualnie dokumentacja jest opiniowana zarówno przez swarzędzki Urząd Miasta i Gminy, jak i Zarząd Dróg Powiatowych: - Jeśli ta koncepcja zostanie zatwierdzona, to wówczas zostaną podjęte rozmowy ze starostą na temat zlecenia prac projektowych i całej potrzebnej dokumentacji. Jej przygotowanie jednak potrwa, minimum 18 miesięcy licząc od momentu zatwierdzenia koncepcji – dodaje szef miejskich inwestycji. Według wstępnych szacunków projekt gruntownej przebudowy ul. Cieszkowskiego może być gotowy najwcześniej za 2-2,5 roku. Jeśli tak by się stało, to realny termin rozpoczęcia robót budowlanych datuje się na 2020 r. Na razie nie są znane szczegóły techniczne całego przedsięwzięcia, a także koszty związane z jego realizacją. Wiadomo za to, że inwestycja będzie wykonywana wspólnie przez miasto i powiat. Do tematu z pewnością będziemy wracać.

mn

Skomentuj

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online
Okladka-16_2018.jpg

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły