sobota, 28 styczeń 2017 12:03

Kultywuje pamięć o Powstańcach Wielkopolskich

Honorową Odznaką „Wierni Tradycji” wyróżniono podczas ostatniej sesji RM swarzędzanina, regionalistę, pasjonata historii i społecznika Mieczysława Staniszewskiego. Prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane osobom najbardziej zasłużonym w upowszechnianiu wiedzy i kultywowaniu pamięci o Powstania Wlkp.

W miniony wtorek podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu miała miejsca bardzo miła uroczystość wręczenia honorowej i prestiżowej odznaki „Wierni Tradycji” swarzędzaninowi, byłemu prezesowi i aktywnemu członkowi swarzędzkiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, regionaliście i znanemu pasjonatowi dziejów naszej gminy, Mieczysławowi Staniszewskiemu. Oznakę przyznało - na wniosek swarzędzkie koła i obecnego prezesa TPPW Arkadiusza Małyszki – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wręczenia honorowej odznaki dokonał prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski, z kolei prezes swarzędzkiego koła TPPW Arkadiusz Małyszka przedstawił zgromadzonym w sali sesyjnej Ośrodka Kultury działalność Mieczysława Staniszewskiego na polu upowszechniania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Kultywuje 4

Słowa gratulacji i podziękowań za kultywowanie pamięci o powstańcach wielkopolskich, szczególnie tych z naszej gminy złożył - na ręce wyróżnionego - burmistrz Marian Szkudlarek oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Majchrzak. – Jestem szczerze wzruszony i dziękuję za przyznanie mi tej honorowej odznaki, ale w swarzędzkim kole wszyscy członkowie bardzo aktywnie działają, dlatego uważam, że to wyróżnienie jest także dla moich koleżanek i kolegów – podkreślał skromnie uhonorowany swarzędzanin. W opinii chyba wszystkich Mieczysław Staniszewski zasłużył na tę odznakę jak mało kto w naszym mieście.
Do wielu życzeń i gratulacji dołącza się także redakcja TS.

kt

kultywuje 2fot. H. Staniewska
fot. Jestem szczerze wzruszony i dziękują za przyznanie mi tej honorowej odznaki, ale w swarzędzkim kole wszyscy członkowie bardzo aktywnie działają, dlatego to wyróżnienie jest także dla moich koleżanek i kolegów – podkreślał skromnie uhonorowany M. Staniszewski.

Skomentuj

Okladka-16-2019.jpg
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ostatnio dodane artykuły

Najpopularniejsze artykuły